Дневен център за възрастни хора с психични увреждания - ...

На 26.09.2014 г. в Дневен център за възрастни хора с увреждания Сливен се проведе супервизия свързани с пряката работа на екипа на ДЦВХПУ. Супервизията бе проведена от г-жа Димитрия Костова- психолог Соник Старт.

Основната цел бе организация на груповата работа, развитие на екипа и екипни взаимоотношения, работа по случай, индивидуална работа с клиентите, планиране и работна документация.

В дейността бяха включени 6 човека-специалисти, работещи в ДЦВХПУ. Психолога Вилиана Станилова представи резюме за обсъждане на случай на Августин Георгиев. Супервизора Г-жа Димитрия Костова направи   екипно обсъждане на случай с Августин Георгиев, консултира процеса по изготвяне на оценка на случай,  препоръки за справяне с личните емоции на клиента Августин. Насочи специалистите на ДЦВХПУ към възможни решения за подобряване на работата по случай и работата с потребителите; подкрепи специалистите работещи в ДЦВХПУ за професионално развитие, емоционална подкрепа и превенция за професионалното прегряване.

Госпожа Костова осъществи и индивидуална супервизия на 6 човека-специалисти, работещи с потребители в ДЦВХПУ, където бяха идентифицирани основни  проблеми на специалистите по отношение на текущи професионални въпроси.

Изказваме нашата благодарност към Димитрия за професионализма като психолог, който умее да овладява обучаващите/аудиторията/, да провежда професионално обучение и консултации. За един ден ние споделяме нашата умора, но и удовлетворестта си от проведената супервизия.

Потребителите сами пожелаха и оцветиха рисунки за гостите.

Проведе се мониторинг и вътрешен контрол от господин Ангел Маринов- Управител ЦОП Първомай. Господин Маринов осъществи наблюдение върху дейността на социалната услуга ДЦВХПУ, съгласно дадените препоръки на партньора Соник Старт.

Уеб сайт в alle.bg